Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
Lifelong learning:#^Wszelkie działania związane z uczeniem się#przez całe życie, zmierzające do poprawy#poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji#w perspektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej#i (lub) związanej z zatrudnieniem.$
Komisja Europejska – Bruksela 2001
 
Aktualności
22.11.2017
W dniu dzisiejszym Komitet Monitorujący POWER przyjął plan działania PARP na rok 2018 dot. konkursu na podnoszenie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem przez właścicieli, menadżerów i osób przygotowywanych do tej roli. Pierwotnym pomysłodawcą byli przedstawiciele naszej Izby i Lewiatana już na początku przygotowania programu POWER – udało się...
 
20.11.2017
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza do udziału w FORUM KONFERENCYJNYM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU pn. „Rozwiń firmę z Wojewódzkim Urzędem Pracy” Baza Usług Rozwojowych i oferta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.Podczas konferencji eksperci zaprezentują aktualną ofertę wsparcia ze...
 
14.11.2017
Zapraszamy do udziału w konferencji  „Human Skills Festival” łączącej targi pracy z warsztatami organizowanej przez Uniwersytet SWPS, która odbędzie się 30 listopada br. w Warszawie. Wydarzenie dedykowane jest studentom, pracodawcom i przedstawicielom instytucji. Wydawałoby się, że w zmechanizowanym świecie, w którym tworzenie nowinek...
 
13.11.2017
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie nt. "Podmiotowego Systemu Finansowania oraz Bazy Usług Rozwojowych - zasady funkcjonowania i korzyści", realizowane z udziałem merytorycznym naszej Izby w Poznaniu, 16.11.2017r.Będzie ono okazją do zapoznania się z Bazą Usług Rozwojowych (BUR) oraz zasadami funkcjonowania Operatorów udzielających...
 
27.10.2017
 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE zaprasza na konferencję sPase for Managers, która odbędzie się 18 listopada na Wydziale MiNI Politechniki Warszawskiej. Podczas III Europejskiego Kongresu Językowego, który odbył się w maju br. zainteresowanie blokiem zarządzanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.Otrzymaliśmy...
 
26.10.2017
Zapraszamy do udziału w  II Forum Edukacji Dorosłych organizowanym przez Partnera Izby - Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, które odbędzie się 21 listopada br. w Warszawie i dedykowane jest osobom, które zawodowo zajmują się edukacją dorosłych. Jeśli poszukujesz inspiracji, nowych rozwiązań, sprawdzonych metod, sposobów motywowania dorosłych do nauki w...
 
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Sektorowa Rama Kwalifikacji Usług Rozwojowych Projekt Synergia Standard Usługi Szkoleniowej
Wyszukiwarka firm