Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
Społeczność ucząca się:#Społeczność, która szeroko promuje kulturę uczenia się#rozwijając efektywnie współpracę lokalną#w całym społeczeństwie i zachęca do nauki#osoby indywidualne i organizacje.
 
Aktualności
09.02.2018
Tematyka Forum to KFS i ZSK. W bloku KFS w ramach  wprowadzenia do debaty Joanna Dębek, Wiceprezes PIFS zaprezentuje projekt ujednoliconego wniosku i podejścia do dokumentacji, który przygotowaliśmy w ramach inicjatywy na Mazowszu, a o której rozmawialiśmy już w MRPiPS w kontekście możliwości zastosowania w całej Polsce. W bloku ZSK debatę ekspertów...
 
08.02.2018
Pod koniec stycznia (22.01.2018) PIFS skierował do MEN uwagi i obszerne propozycje w odpowiedzi na prośbę MEN związaną z rozpoczętym procesem konsultacji nowelizacji ustawy o ZSK. Dwa lata jakie minęły od wejścia w życie nowej regulacji, w pełni potwierdzają pogląd PIFS, że jej nowelizacja jest konieczna, aby ZSK rozwijał się i upowszechniał zgodnie z z jego ideą i...
 
08.02.2018
PIFS uzyskał w MRPiPS dokument „Krajowy Fundusz Szkoleniowy w roku 2018 – Materiał informacyjny dla pracodawców” - pobierz , który w najbliższym czasie będzie także opublikowany na stronie Ministerstwa w zakładce Aktualności i na i na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia w zakładce KFS.Na spotkaniu w MRPiPS (29.01.2018) przedstawiciele PIFS...
 
08.02.2018
W związku z ukazaniem się szczegółowych informacji nt. tegorocznego udzielania wsparcia ze środków KFS i przyjętych priorytetów, biorąc pod uwagę, że poziom tegorocznego wsparcia to o blisko połowę mniej niż w roku ubiegłym, co stanowi zaledwie 1,2% Funduszu Pracy, Zarząd PIFS na posiedzeniu w dn. 31 stycznia 2018 roku sformułował stanowisko w sprawie...
 
08.02.2018
PIFS ocenia bardzo krytycznie i wskazuje na negatywne konsekwencje, trybu w jakim w połowie 2017 roku przeprowadzona została nowelizacja ustawy o utworzeniu PARP, a następnie Rozporządzenia MR (tzw. rozporządzenia KSU regulującego funkcjonowanie podmiotów w BUR), które weszły w życie od września 2017 roku. Brak zainteresowania rzeczowymi konsultacjami, brak bieżącej...
 
08.02.2018
W okresie III i IV kwartału interweniowaliśmy na bieżąco i zgłaszaliśmy liczne uwagi do przebiegu audytów podmiotów zarejestrowanych w BUR. Oczekujemy, że propozycje nieuwzględnione dotychczas przez PARP znajda zastosowanie w kolejnych cyklach audytów. Zgłosiliśmy do MR sporo propozycji do projektu Wytycznych w sprawie przystosowania przedsiębiorców i...
 
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Sektorowa Rama Kwalifikacji Usług Rozwojowych Projekt Synergia Standard Usługi Szkoleniowej
Wyszukiwarka firm